Sayfalar

13 Şubat 2013 Çarşamba

Hikaye

Hikaye

   Edebiyat dünyasında farklı yapıları ve ortaya çıktıkları farklı zamanlar ile bilinen çok çeşitli yazım türü bulunmaktadır.  Her türün farklı bir özelliği ve hitap ettiği bir kesim bulunmaktadır. Kimileri daha çok yetişkin insanların ilgisini çekerken, kimileri de çocukların ilgi alanına girmeyi başarmaktadır.  Bunların yanı sıra her edebi eserde belirli bir düzen bulunmaktadır. Zaten eserlerin belirlendiği türler de bu düzene göre kategorilere ayrılmaktadır.  Her ne kadar tür çeşitliliğinden bahsetmiş olsak da, günümüzde okuyucu kitlesinin belirli konulara yönelmesi ve bazı yazım türlerinin ilgisini kaybetmesiyle birlikte çoğu edebi türümüz ne yazık ki tarihin tozlu sayfalarına karışma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu türleri incelediğimiz zaman halen bilinirliğini en sağlam şekilde koruyan ve bunun yanı sıra da köklü yapısıyla bilinen yazım türlerinden bir tanesi hikâye olarak gelir karşımıza. Bu tür, birçok özelliğiyle ve güncel edebiyattaki serbestlik kavramına ayak uydurabildiği için halen sağlam şekilde ayakta durmayı ve geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.
   Hikâye türünün genel yayılma çevresini incelersek genelde çocuk eksenli bir yapı görürüz. Hatta bu durumu edebiyatımızda en bilinen eserlerden biri olarak Dede Korkut hikâyeleri ile pekiştirebiliriz. Fakat bilindiğinin aksine bu tür her konuda yazılabilmektedirve asıl özellik olarak çocukların ilgi alanına girmesinin yanında basit yapısını gösterebiliriz. Günümüzdeki serbest edebiyat alanındaki hikâyelere göz gezdirirsek bu konunun ne kadar da değiştiğini zaten kendi gözlerimizle görebiliriz. Bir roman kadar sağlam kurguya sahip olan, her yaştan insana hitap edebilecek gücü bulunan türler elimizin altındadır.

   Hikâye diğer ismiyle öykü olarak anılmaktadır ve diğer yazınsal yapıtlarda olduğu gibi doğaüstü, gerçeği yansıtmayan olaylara yer verilmez.  Bunların yanı sıra bu türün dikkat çeken ve ayırt edici özelliklerinin arasında; diğer türlere göre oldukça kısa bir yapısının olmasını, yalın ve anlaşılır bir dilinin olmasını gösterebiliriz.  Ayrıca; serim, düğüm ve çözüm gibi 3 başlığa ayrılan hikâyede, serim karakterlerin tanıtıldığı, olaya girişin yapıldığı bölüm olarak görev yapmaktadır. Düğüm ise, olayların en heyecanlı ya da hareketli noktaya geldiği, soru işaretlerinin çoğaldığı bölümdür. Çözüm ise, akıldaki tüm soru işaretlerinin giderildiği, söylenecek son sözün söylendiği bitiş bölümüdür. Bu basit yapısı ve tanınırlığıyla hikâye edebiyatımızda var olmaya devam edecektir.