Sayfalar

20 Şubat 2013 Çarşamba

Ev Moda

Ev Moda

   İnsan yapısı gereğince sürekli olarak yeniliklerin, gelişmelerin ve bu şekilde yaşanan bir takım olayların içerisinde yer alma ihtiyacında hisseder kendini ve bu ihtiyacı doğrultusunda hareket etmeye devam eder. Piyasaya yeni sürülmüş çok farklı bir ürünün insanlar tarafından nasıl karşılanacağını bir düşünelim, hemen mevzu bahis olan ürüne sahip olmak istenir. Onu evde ya da çeşitli yerlerde kullanarak mekânın görselliğinin ve kullanılırlığının arttırılması temel amaçlardan bir tanesidir. Böyle bir oluşum evresi de, ortaya çıkan ürünlerin her zaman gelişim göstermesinde çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu şekilde çağımızın ortak ve özel zevklerinin sürekli olarak bir değişim ve gelişim durumunda olması haliyle ortaya sistematik bir düzen gelmiştir. Dünyadaki sayısız insanın ve birçok firmanın uyduğu bu düzende moda kavramı verilen akım öncü tutulmaktadır. Moda sürekli olarak yenilikler yapılmasını, klişe yaşam tarzından sıyrılmayı amaç edinen bir oluşumdur. Bu sayede çeşitli firmalar üretimini yaptıkları herhangi bir ürünün sürekli olarak güncel çizgilerini piyasaya sürmek, çağa ayak uydurmak durumundadır. Bunun sonucu olarak ise özellikle de giyim ve ev tekstili ürünlerinde ilkbahar, yaz, kış, sonbahar gibi her mevsimin farklı renklerini yansıtmayı amaç edinen moda kavramları oluşmuştur.


               
    Bu kategorilerin içerisinde yer alan ev moda düzenlemeleri, diğerlerine göre bir adım daha ön planda yer bulmaktadır kendine. Çünkü ev koca bir ailenin ortak kullandığı mekânlardan bir tanesidir. Her ne kadar bazen ev büyükleri çeşitli kararları fevri olarak verebilse de o evde yaşayan tüm fertlerin fikirleri, zevkleri, arzu ve istekleri oldukça önemlidir. Bu da ev moda olarak nitelendirilebilir; ailedeki tüm bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek ev tekstil ürünleri, perdeler, koltuk takımları ve bunlar gibi evdeki moda akımına ayak uydurabilecek potansiyele sahip olan bütün ürünler. Ayrıca ev moda bu ortak zevklere hitap etme yönüyle de diğer moda kavramlarına karşı önemi arttırmaktadır. Çünkü giyim sektöründe oluşmuş olan moda akımında herkes kendi zevkleri ve istekleri doğrultusunda giyinebilir. Başkasından izin almaya onlarla ortak bir karara varmaya gerek yoktur. Bu önemli faktör de göz önünde bulundurulursa eğer ev modasına verilen değerin ve bu sayede aile içi etkileşimi nasıl olumlu yönde etkilediğinin de belirtileri çok açık bir şekilde görülecektir.