Sayfalar

14 Temmuz 2013 Pazar

Nakliyat

Nakliyat

   Nakliyat olarak ele aldığımız konu aslına bakacak olursak çok farklı şekillerde incelenebilir. Yani eğer ki biraz da amiyane bir tabirle ifade etmemiz gerekirse, bu konunun nereye çekersek oraya gideceğini söylemek pek de zor bir durum olmayacaktır. Çünkü bu konunun insan hayatında çok etkin bir rolü vardır. Zaten bu konu güncel yaşama süresince de oldukça net bir şekilde bilinen bir yapıya sahiptir. Yani üzerinde durup anlatmamıza ya da çeşitli örnekler ile konuyu güçlendirmemize dahi gerek yoktur. Nitekim sonuç olarak en belirgin örneği zaten insanların hayatları boyunca taşıma konusu ile kurdukları etkileşimler sonucunda ya da yine aynı şekilde bu konunun gerekliliği sayesinde en net haliyle görmektedir. İşte tam da bu büyük etkisel güçten yola çıkarak nakliyat konusunun başka bir tabirle taşımanın insan hayatında hangi noktalar değindiğini, ne gibi şekillerde kullanıldığını söylemek gerekir. Zaten öyle çok farklı kategorilere yayılmış bir transport işlemi söz konusu olmasa da yine de bu konuda ciddi atılım yapan isimlerin ve olguların olduğunu da söylemeden edemeyiz.

   Ele aldığımız bu konu üzerinden nakliyat kavramı için biraz daha fazla tanımlama ve saptama yapmamız gerekmektedir. Çünkü bu konunun insan hayatı ile olan ilişkisi, bir ticari potansiyel olması ya da az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bir uluslararası yapılanma olması onun ne denli ciddi bir atılım olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki nakliyat dediğimiz zaman akla gelen kategorilerin az ya da çok olması kesinlikle ama kesinlikle bu sektörün popülaritesi ile doğrudan alakalıdır. Yurt dışında çok fazla değer verilen ve bundan dolayı da çok geniş alanlara ve imkânlara sahip olan bu konunun ülkemizde aynı şekilde bir yapıya sahip olmadığını ne yazık ki üzülerek de olsa belirtmemiz gerekmektedir. Yine de tüm bunlara rağmen, zaman zaman ülke çapında zaman zaman da ülke sınırlarını aşarak çeşitli ürün kategorilerinin nakliye edildiğini, bu alanda ciddi şekilde çalışan firmalar olduğunu söylememiz mümkündür. Yani aslına bakacak olursak lojistik alanındaki mevcut isimlerin en az yarısının yerel bir yapıya bürünmesi, bu konunun ülke çaplı daha iyi seviyeye getirilmesinde çok önemli bir rol üstlenecektir.