Sayfalar

6 Mayıs 2012 Pazar

Moda


Moda

   Kelime anlamıyla toplumdaki tüketim trendlerini belirleyen, tüketim anlayışı olarak  da tanımlanmaktadır. Moda, italyancada değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik olarak geçmektedir. Modanın diğer anlamı da, belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni ve bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlüktür. Moda latince modo kelimesinden gelir hemen şimdi anlamı taşır.