Sayfalar

6 Nisan 2013 Cumartesi

Sağlığın Önemi


                İnsan hayatı boyunca bir takım olguları benimser ve onlar için mücadele verir. Herkesin bu konudaki görüşleri farklılık ya da ortaklık gösterebileceği gibi zaman içerisinde değişime de uğrayabilir. Fakat ne olursa olsun her zaman insan hayatının içinde var olan, bireysel ya da toplumsal bir biçimde önemsenen konular mutlaka bulunmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz bu hassasiyetlerden yola çıkarak hayata ve yaşayışımıza ilişkin çeşitli örnekler vermemiz mümkündür.                Örneğin bu konuda iyi bir örnek olan sağlığın önemi üzerinden yazımıza devam edebilir. Kim için önemli değildir ki bu konu? Kim sağlığı ikinci plana atabilir? Eğer atılmış gibi görünse de, esasında o konu hep ilk sıradadır ve zaman zaman da bunu en iyi şekilde görürüz. Bunun için insanlar arasında çeşitli ayrım yapılmadan sağlığın önemi konusunun herkes için oldukça fazla olduğunu ve bunun için fazlaca çaba gösterildiğini belirtebiliriz.