Sayfalar

7 Nisan 2013 Pazar

Moda ve Kadın


                Bazı konular vardır ki onları birbirinden ayrı gibi düşünmemiz neredeyse olanaksızdır. İlk bakışta birbirleriyle alakası yok gibi fakat detaylı bir şekilde inceleyip gözlemler yapıldığında aslında ne kadar da iç içe oldukları göze çarpar. Bu şekilde etkileşim gösteren olgu sayısı oldukça fazladır. Kimisi fazla ilişkili kimi ise daha az ilişki içerisindedir. Bu etkileşimlerden en yoğun olanlarını ele alacak olursak, kadın ve moda kelimelerini ele alabiliriz.                Esasında birbirinden bağımsız gibi görünen iki kelime öyle değil mi? Kadın ve moda... Fakat kadınların en zayıf noktalarının başında gelen giyinme ve görünüm konusunun tetikleyicisi olan moda kavramı, dolayısıyla kadınların da oldukça ilgisini çeken bir yapıya bürünmüştür. Bu şekilde gelirin süreci gösteren sürecin sonunda ise, kadın ve moda pratikte ayrı, teoride birleşik anlamlı terimler olarak karşımıza çıkmıştır.