Sayfalar

6 Nisan 2013 Cumartesi

Deneme Türü


                Edebiyat dünyasına baktığımız zaman zaman zaman birbirinin içine giren, zaman zaman ise diğer çeşitlerden çok fazla ayrılan türler göze çarpmaktadır. Çeşitli şekillere alabileceğimiz bu türler farklı özelliklerine göre ilgi görebilmektedir. Ayrıca bu söylediğimiz farklı türlerin yanı sıra bir de oldukça fazla ilgi gören türler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ilginç bir konuma sahip olan deneme türü olarak ifade edilebilir.                Bu konuyu biraz daha açmamız gerekirse şayet, deneme türü tercih edildiğince çoğu kez fark edilmeyen tür olarak ilginç bir durumu gözler önüne sermektedir. Çünkü çoğu zaman düz yazı düşüncesi ile yazılan, bazen düşüncelerin kâğıda döküldüğü yazılar genel olarak deneme özellikleri taşımaktadır. Aynı konuyu okuyucular için de düşünecek olursak, bu tür düz yazı şeklinde algılanıp yine düz yazı şeklinde değerlendirme görebilmektedir.